Effectief uitdagen, professioneel maar met gevoel

De aanpak van bright houdt in dat leerlingen meer en zinvolle uitdaging krijgen. Er bestaat meer dan 1 manier om een kind cognitief te prikkelen. Vaak werkt een combinatie van de volgende factoren het best:

(1)    het geven van complexere taken;

(2)    het aanleren van een manier om structuur aan te brengen; en

(3)    het inzicht krijgen in, en rekening houden met, de individuele leerstijl van het kind.

Deze factoren zijn in per stuk en in samenhang uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd. Belangrijker nog: hun effectiviteit is ook in de praktijk bewezen en er zijn goede resultaten mee geboekt, op een manier die leerlingen prettig uitdaagt.


Complexere taken

Niet alleen (hoog)begaafde, maar alle leerlingen in ontwikkeling hebben uitdaging nodig. 


De lagere orde denkvaardigheden (kennen, begrijpen en toepassen) worden het meest gebruikt binnen het basisonderwijs, maar voor sommige leerlingen is het werken op deze denkniveaus te eenvoudig.

Ze kunnen daardoor  de kans missen om hun capaciteit te ontwikkelen. Leren functioneren op de hogere orde denkniveaus (analyseren, syntheseren en evalueren) lukt alleen maar als je daarmee oefent.

Daarnaast richt de aanpak van bright op de begeleiding bij het geven complexe taken. De leerlingen worden bijvoorbeeld gecoacht om hun frustratiegrens te verleggen door er op een gecontroleerde manier tegenaan te lopen.Slim, maar meer structuur nodig?

Sommige leerlingen zijn onvoldoende uitgedaagd door het niveau van het werk op school. Doordat ze de reguliere taken makkelijk aankunnen hoeven deze leerlingen te weinig inspanning te leveren om inzicht te krijgen in eigen handelen. Ze kunnen daarom te weinig ervaring opdoen met het proces van "leren leren".

Dit is een bekende oorzaak van moeite met het organiseren van eigen werk. Juist veel slimme leerlingen lopen hier tegenaan, vooral later op de middelbare school. 

De combinatie van een rijkere taak en betere structuur blijkt een significant effect te hebben op prestaties en taakgerichtheid van (hoog)begaafde leerlingen.  Ze leren daarom bij de aanpak van bright werken met bekende modellen voor slimme leerlingen.

Leren op mijn manier!

Iedereen heeft een bepaalde voorkeur voor een manier van leren, ook wel een leerstijl genoemd. 
Mensen leren het best als er rekening wordt gehouden met hun persoonlijk leerstijl. 

Sommige mensen leren door te doen, terwijl anderen willen eerst weten hoe iets in elkaar steekt voordat ze beginnen.  

Bij de aanpak van bright worden de leerstijlen van de leerlingen onderzocht. De leerlingen worden ook aangemoedigd om te experimenteren met andere leerstijlen; om buiten hun comfort zone te werken, als het ware.