Complexere taken

(Hoog)begaafde leerlingen hebben meer uitdaging nodig. Het kan leiden tot verveling of een laconieke werkhouding als ze de taken zonder moeite aankunnen. 

De lagere orde denkenvaardigheden (kennen, begrijpen en toepassen) worden het meest gebruikt binnen het basisonderwijs. Voor (hoog)begaafde leerlingen is het werken op deze denkniveaus te eenvoudig.

Maar ze missen daarbovenop de kans om hun capaciteit te ontwikkelen. Kinderen leren denken op de hogere orde denkniveaus (analyseren, syntheseren en evalueren) alleen maar als ze daarmee oefenen.

De aanpak volgens bright

De aanpak bij bright rt bestaat uit het aanbieden en begeleiden van taken die voldoen aan de hogere orde denkvaardigheden. Daarbij hoort goede begeleiding bij.  Het kan in veel gevallen de eerste keer zijn dat de leerling zich echt moet inspannen. De coaching van bright zorgt dat de leerlingen leren omgaan met frustratie en hoe ze van hun eigen fouten kunnen leren.


Wil je meer lezen over taakcomplexiteit?

artikel verrijking; verrijking hoe do ik dat? van gerven