Leren op mijn manier!


Iedereen heeft een bepaalde voorkeur voor een manier van leren, ook wel een leerstijl genoemd. Sommige mensen leren door te doen, terwijl anderen willen eerst weten hoe iets in elkaar steekt voordat ze beginnen. Je kunt ook denken aan de verschillende soorten intelligenties, zoals natuurknap of mensenknap. 

Mensen leren het best als er rekening gehouden wordt met hun persoonlijk leerstijl. 

De aanpak van bright

Door eerst te onderzoeken wat de leerstijl van het kind daadwerkelijk is, kan er aanbod ontwikkeld worden. Ook belangrijk is dat kinderen uitgedaagd worden om te experimenteren met leren via andere leerstijlen, buiten hun comfort zone te werken, als het ware. Zo leren kinderen  niet alleen maar zijn bekende talent te ontwikkelen maar ook nieuwe talent te ontdekken en ontplooien.Meer informatie over divergente manieren van leren?

Animatie van een lezing van Sir Ken Robinson, bekend Britse schrijver en voorvechter voor creativiteit in het onderwijs

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U